Prześledź po kolei podstrony w menu na górze od home do download lub skorzystaj z linków po lewej stronie a uzyskasz całość informacji potrzebnych do napisania twojej pracy dyplomowej. - dowiesz się od czego zaczać - skąd pozyskać materiały - jakimi zasadmi kierować się przy pisaniu - jak współpracować z promotorem - poznasz "ZŁOTE ZASADY" pisania pracy dyplomowej - skorzystasz z materiałów w dziale download - dowiesz się jak zachować się przed komisją

Strona główna


Witam na tej stronie wszystkich, którzy stają przed faktem napisania pracy dyplomowej - dla niektórych z Was pierwszej a dla innych kolejnej. Niemniej jednak często pojawiają się wątpliwości i pytania. Najtrudniej jest tym, którzy piszą swoją pierwszą "dyplomówkę" (np.licencjal, inżynierska). Zaczyna się szykanie gotowców. Odkładanie wszystkiego na potem. Napisanie pracy dyplomowej nie jest wcale taką katorgą - i to właśnie chcę pokazać. Wystarczy trochę nakładu pracy, cierpliwości i konsekwencji w działaniu - a efekt okaże się przynajmniej zadowalający a nawet stysfakcjonujący.

REGULAMIN


Pobrane z tej strony dane są jedynie wzorem służącym celom informacyjnym. Prace mogą służyć jedynie jako pomoc w napisaniu własnej autorskiej pracy, należy je traktować jako wzór. Prawa do treści informacji i wniosków naukowych zawartych w publikowanych tu materiałach nie przechodzą na osobę je pobierającą. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272 KK - dotyczącego wyłudzenia poświadczenia nieprawdy.

Nie udzielam zgody na jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem autorskim, w szczególności:
- przywłaszczenie sobie autorstwa co do całości albo części zawartych na stronie materiałów,
- wprowadzenie w błąd co do autorstwa i
- jakiekolwiek działania mające charakter poświadczenia nieprawdy.

W prezentowanych na tej stronie materiałach nazwy przedsiębiorstw oraz ważne dane, które ich dotyczą, mogą zostać usunięte, zamazane lub zmienione. Pobranie danych z tej stronych lub prośba o udostępnienie jakichkolwiek danyc drogą mailową jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Za użytkowanie, wykorzystanie i przeznaczenie opracowań serwis nie ponosi odpowiedzialności.

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu!Prześledź po kolei podstrony w menu na górze od home do download lub skorzystaj z linków po lewej stronie a uzyskasz całość informacji potrzebnych do napisania twojej pracy dyplomowej.

- dowiesz się od czego zaczać
- skąd pozyskać materiały
- jakimi zasadmi kierować się przy pisaniu
- jak współpracować z promotorem
- poznasz "ZŁOTE ZASADY" pisania pracy dyplomowej
- skorzystasz z materiałów w dziale download
- dowiesz się jak zachować się przed komisją

Istnieje w sieci wiele poradników - lecz sąone płatne. Dlatego też, warto przeczytać zawartość tej strony. Nie jest ona odpłatna a może przynieść taki sam efekt.

Serdecznie pozdrawiam !Teoria - Porady


+ Nie mam nic !

Powrót do góry
Najczęściej wydaje się, że wystarczy zebrać materiały i zacząć pisać. Stanowczo nie! Szkoda czasu na nieprzemyślane kroki. Może się okazać, że połowa z tego co już zdobyliśmy - się nie przyda. Aby wiedzieć czego szukać najpierw musimy mieć spis treści naszej pracy - podzielony przynajmniej na rozdziały i główne punkty. Jest on oczywiście zależny od tematu naszej pracy, który ustalamy z promotorem. Łatwiej jest przeszukiwać ksiązki patrząć od razu do którego punktu dana pozycja literaturowa nam podpasuje. W ten sposób wykluczamy od razu to co jest dla nas zbędne i wprowazałoby tylko zamieszanie.

Podsumowyjąc:

- Ustalamy temat pracy

- Ustalamy spis treści

- Szukamy materiałów: książki czasopisma itd.

Pamiętaj:

Temat pracy dyplomowej i spis treści Ustalasz z promotorem.

Nie martw się - temat można zmieniać i modyfikować po konsultacjach z promotorem.

Jeśli masz czas nie zaszkodzi najpierw zobaczyć przed ustaleniem tematu czy będziemy mieli do niego zaplecze literaturowe.

Pisz na tematy, które w podobnej postaci już były lub podobne ktoś inny pisze. W drugim przypadku, wspólnie można wybrać sie na wyprawe po materiały.

W przypadku mocno indywidualnych tematów pomoże Ci tylko promotor.+ Wstęp

Powrót do góry
Mamy już wszystkie potrzebne materiały i zaczynamy pisać. Co jest piersze? - oczywiście Wstęp! To zaczynamy!. NIE!!! Nigdy nie zaczynaj od wstępu. Najpierw napisz pierwszy rozdział, później kolejne. Ostatni rozdział lub przedostatni w zależności jak jest zbudowana praca dotyczy analiz lub procesów zmian, naprawczych itd. To właśnie na podstawie tych rozdziałów klarują nam się wnioski i spostrzeżenia. Mając wnioski wiemy, że popierają lub obalają one konkretną tezę. Ta teza musi teraz znaleźć się, we wstepie. W ten sposób dla osoby pierwszy raz czytającej pracę:
- postawiliśmy tezę
- przeprowadziliśmy badania
- udowodniliśmy lub obaliliśmy tezę (to nasz cel pracy)+ Budowa pracy
Powrót do góry
+ Typ pracy

Powrót do góry
Praca o charakterze projektowym obejmuje kompleksowy projekt konkretnego systemu logistycznego lub zarządzania jakością, osadzonego w rzeczywistych realiach, bez konieczności jego realizacji (np. projekt budowy lub modernizacji systemu jakości w konkretnej firmie, projekt doskonalenia systemy zarządzania, np. projekt doskonalenia jakości w cyklu PDCA dotyczący np. przywództwa naczelnego kierownictwa organizacji).

Praca o charakterze badawczym wiąże się z eksperymentalną weryfikacją określonej hipotezy badawczej. Obejmuje koncepcję i opracowanie metod (algorytmów), planowanie i organizację eksperymentów oraz dyskusję wyników i sformułowanie wniosków (np. zbadanie skuteczności określonych algorytmów w cyklu poprawy jakości w wybranym problemie decyzyjnym _ praktycznym lub symulowanym).

Praca o charakterze aplikacyjnym winna być dedykowana konkretnemu odbiorcy (użytkownikowi). Zawiera projekt oraz implementację systemu komputerowego (aplikację) realizującego określone funkcje użytkowe wynikające z analizy środowiska (potrzeb) użytkownika (np. wykrycia i usunięcia przyczyn niewłaściwej jakości). W tym przypadku nieodzowną częścią pracy dyplomowej jest poprawnie funkcjonujący system ciągłego doskonalenia procesów logistycznych lub/i jakościowych spełniający założone wymagania funkcjonalno-użytkowe.

Praca o charakterze monograficznym stanowi kompendium wiedzy techniczno-praktycznej na określony temat. Obok przeglądu literaturowego będącego prezentacją aktualnego _state-of-art_, praca musi zawierać oryginalny wkład dyplomanta w rozpatrywaną tematykę. Wkład ten może być np. w formie uporządkowania i własnej systematyki zgromadzonej wiedzy, jej twórczej i krytycznej analizy oraz własnych propozycji jej wzbogacenia i rozszerzenia o nowe fakty i możliwości wykorzystania.

Zakres i objętość pracy powinny odpowiadać pracochłonności rzędu 300 godzin.+ Promotor

Powrót do góry
Normalna sytuacja to taka, w której promotor pomaga, nakierowuje, prowadzi - stąd nazywamy go właśnie "promotorem". Recenzent jak sama nazwa mówi - recenzuje - czyli ocenia już gotową pracę i dopuszcza ją do obrony lub ją cofa. To tyle teorii. Z moich doświadczeń wygląda to tak, że przeważnie w uczelniach mniejszych lub prywatnych liczy się tylko promotor. W wielkich uczelniach z dorobkiem i bogatą historią natomiast recenzent. Jest to lekkie uogólnienie lecz się spradwdziło nie raz. Jaką stosować taktykę?

Z promotorem należy żyć w zgodzie. Oceny z seminarium przydadzą się do średniej. Jeśli jesteś plagiatowcem (oczywiście tej metody nie podzielam) oddawaj do sprawdzenia po trochu "efekty swojej pracy"np. jeden duży punkt lub rozdział. W ten sposób promotor buduje sobie Twój obraz pracującego wytrwale studenta interesującego się dobrem swojej pracy. Wszystko pięknie ale czasami widzisz, że twój promotor to momyłka. Podejżewasz, że wcale nie czyta twojej pracy a seminarium spędza na pogaduszkach o "niczym". Sam miałem taki przypadek. Pozostaje wtedy czysty rozsądek. Przykładowo mój promotor kazał mi najważniejszy punkt pracy - wynikający i wspierany trzema wcześniejszymi rozdziałami wywalić jako załącznik. Jednym słowem trzon mojej pracy weg. Po miesiącu oddałem swoją pracę w niezmienionym stanie, mówiąc że poprawiona została zgodnie z zaleceniami. Ocywiście ta "nowa" wersja była do zaakceptowania. Jeśli jednak promotor się połapie, że to ta sama wersja - zawsze można powiedzieć, że przez pomyłkę wzięliśmy nie ten wydruk.

Dobry recenzent czyta dokładnie pracę i często pojawiają się jakieś problemy. Wróćmy do pierwszego stwierdzenia. Często jest tak, że nasz promotor recenzuje prace innej grupy studentów, których promotorem jest nasz recezent. W takich sytuacjach ocena zu promotora jest pszepisywana u recenzenta i nie ma problemów z dopuszczeniem pracy do obrony. Oczywiście jeśli dobrze żyjemy z naszym promotorem. Jeśli jednak tak nie jest warto skonsultować się z recenzentem przed oddaniem pracy do oceny, aby uniknąć rozczarowań.+ Seminarium

Powrót do góry
Seminarium dyplomowe możemy potraktować jako czas do rozwiania wątpliwości, postawienia pytań lub jako zło konieczne. Bez względu na to jak do tego podejdziemy ocena z seminarium liczy się do średniej. Warto żyć w dobrych układach z promotorem to i na obronie pomoże lub nas podciągnie. Przecież zawsze może zadać umiejetnie dodatkowe pytanie w czasie gdy się zawiesimy i nikt z komisji się nie zorientuje, że nasza przerwana odpowiedź i tak by sie właśnie zakończyła.+ Wytyczne

Powrót do góry
Przykład wymagań merytorycznych mojej pracy inżynierskiej:

I. Wymagania merytoryczne

1.Praca dyplomowa inżynierska jest świadectwem nabycia przez studenta umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz poprawnego i skutecznego posługiwania się właściwymi narzędziami i technikami doskonalenia zarządzania w procesach planistycznych i kontrolnych (np. ustalanie celów i uzasadnianie przyczyn wyboru, analizie i doborze środków korygujących, projektowanie, programowanie, eksperymentowanie) w celu rozwiązania problemu mieszczącego się w sferze logistyki, zarządzania jakością i/lub zarządzania produkcją.

2.Praca dyplomowa inżynierska może mieć charakter projektowy, badawczy, aplikacyjny, lub monograficzny.

Praca o charakterze projektowym obejmuje kompleksowy projekt konkretnego systemu logistycznego lub zarządzania jakością, osadzonego w rzeczywistych realiach, bez konieczności jego realizacji (np. projekt budowy lub modernizacji systemu jakości w konkretnej firmie, projekt doskonalenia systemy zarządzania, np. projekt doskonalenia jakości w cyklu PDCA dotyczący np. przywództwa naczelnego kierownictwa organizacji).

Praca o charakterze badawczym wiąże się z eksperymentalną weryfikacją określonej hipotezy badawczej. Obejmuje koncepcję i opracowanie metod (algorytmów), planowanie i organizację eksperymentów oraz dyskusję wyników i sformułowanie wniosków (np. zbadanie skuteczności określonych algorytmów w cyklu poprawy jakości w wybranym problemie decyzyjnym _ praktycznym lub symulowanym).

Praca o charakterze aplikacyjnym winna być dedykowana konkretnemu odbiorcy (użytkownikowi). Zawiera projekt oraz implementację systemu komputerowego (aplikację) realizującego określone funkcje użytkowe wynikające z analizy środowiska (potrzeb) użytkownika (np. wykrycia i usunięcia przyczyn niewłaściwej jakości). W tym przypadku nieodzowną częścią pracy dyplomowej jest poprawnie funkcjonujący system ciągłego doskonalenia procesów logistycznych lub/i jakościowych spełniający założone wymagania funkcjonalno-użytkowe.

Praca o charakterze monograficznym stanowi kompendium wiedzy techniczno-praktycznej na określony temat. Obok przeglądu literaturowego będącego prezentacją aktualnego _state-of-art_, praca musi zawierać oryginalny wkład dyplomanta w rozpatrywaną tematykę. Wkład ten może być np. w formie uporządkowania i własnej systematyki zgromadzonej wiedzy, jej twórczej i krytycznej analizy oraz własnych propozycji jej wzbogacenia i rozszerzenia o nowe fakty i możliwości wykorzystania.

3.Zakres i objętość pracy powinny odpowiadać pracochłonności rzędu 300 godzin.

Pozostałe informacje dotyczą wymogów edytorskich.+ Notatki
Powrót do góry


Notatki to świetny drogowskaz. Często na wykładach podawana jest literatura ,z której można korzystać. Jednak jesli nie jesteśmy w posiadaniu notatek - nieszkodzi. Praca i tak musi opierać się o pozycje literaturowe. Czyli czeka nas wycieczka do biblioteki lub rundka po kolegach z naszego kierunku. Od każdego po jednej książce i jest już dobry początek. + Spis treści
Powrót do góry


Przykładowe spisy treści znajdziesz w dzile download. Ostateczny wygląd spisu treści musi być zgodny z wymaganiami promotora.+ Spis literatury

Powrót do góry
Literatura powinna być zestawiona alfabetycznie. Powinna zawierać źródła jedynie wykorzystane w opracowaniu. Jeśli były wykorzystywane akty prawne, raporty, strony internetowe i inne odrębne źródła powinny być one oddzielone. W spisie literatury pierwsza litera imienia powinna występować po nazwisku. Nie podaje się numerów stron.

Patrz na przykład niżej:

1.Agathonos-Georgopoulou H: Program wspierania rodziny. W: Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa europejska. Pod. red. Z. W. Stelmaszuk. Wydawnictwo _Śląsk_, Katowice 2001.

2.Andrzejewski M. Podstawy prawne funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych (tezy zaczerpnięte z komentarza do przepisów rozporządzenia MPiPS z dnia 1 września 2000 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych). _Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze_ nr 4/2001.

3.Andrzejewski M.: Komentarz do rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. _Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze_ nr 4/2001.

4.Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

5.Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie _Żak_, Warszawa 2001.Akty prawne

1.Europejska Karta Społeczna z dnia 18 października 1961 roku (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67).

2.Europejska Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem z dnia 20 maja 1980 roku (Dz. U. z 1996 r. Nr 31, poz. 134).

3.Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci z dnia 25 stycznia 1996 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 1128).

4.Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. Nr 3, poz. 19 ze zm.).

5.Kodeks cywilny. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.Kodeks karny. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).Roczniki, raporty, sprawozdania

1.A n n a n A.: Raport ONZ: We the Children. End-decade review of the follow-up to the World Summit for Children. Wydawnictwo UNICEF 2001 (Sygnatura: A/S-27/3). Internet, adres: www.unicef.org/specialsession/about/sgreport-pdf/sgreport_adapted_eng..pdf. (22.03.2004r.)).

2.Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydawnictwo RPO, Warszawa, nr 47/2003.

3.Country Raport: Children and Residential Care _ New Strategies for a New Millenium _ an introduction. Stokholm University, Departament of social Work, Stockholm2003.

4.Czyż E.: Raport z monitoringu: Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka, sporządzony przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Wydawnictwo IEG ACALTA, Warszawa 2000.

5.Declaration: A World fit for children (_Świat odpowiedni dla dzieci_) (Internet, adres:www.unicef.pl/584_915.htm. (12.10.2003 r.).

6.Roczniki Demograficzne. Główny Urząd Statystyczny, wydawnictwa z lat: 2000, 2001, 2002, 2003.

7.Warunki życia ludności, Główny Urząd Statystyczny, wydania dotyczące lat: 1999, 2000, 2001, 2002.Strony internetowe

www.mpips.gov (03.01.2003 r.).

www.polityka.onet.pl/162,4782,1,0,2228-2000-03,artykul.html (05.02.2003 r.).

www.nik.gov.pl/o_nik /rzecznik/komunikaty.html (30.07.2004 r.).

www. biuro_rzecznika.htm (30.07.2004 r).W nawiasie podane są daty ostatnich aktualizacji stron lub daty ściągania z nich danych i informacji.Inne źródła

1.Akta Sądu Rejonowego we Wrocławiu - Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich.

2.Dokumentacja placówek socjalizacyjnych objętych badaniami empirycznymi.+ Zakończenie

Powrót do góry
Pomagałem w pisaniu wielu prac. Czasami punt w którym piszemy jaki to kawał dobrej roboty wykonaliśmy - jedni nazywają zakończeniem a inni podsumowaniem. Niezaleznie od tego, którą z form preferują to na pewno tej drugiej nie tolerują. Pozostaje więc tylko ustalić nazewnictwo z naszym promotorem.+ Struktura wstępu
Powrót do góry


Wstęp jest bardzo ważny. Tam opisujemy cel pracy, z jakich narzędzi i jakiej literatury będziemy korzystać.

+ Załączniki

Powrót do góry
Często jest tak, że jesteśmy w posiadaniu ciekawych informacji i materiałów np. dokumentów, które chcielibyśmy umieścic w naszej pracy. Niestety ich obszerność lub forma często może odciągać od głownego wątku pracy, może wpłyać na brak przejrzystości, lub nawet promotor może posądzić nas o wodolejstwo i zapychanie czym się da naszej pracy. Dlatego takie cenne materiały powinny znaleźćsię na końcu pracy w punkcie - załączniki.+ Strona tytułowa

Powrót do góry
Wzór strony tytuowej powinien znajdować się w gablocie instytutu lub być udostępniony przez promotora. Na wzorze takim jest przedstawione dokładne umiejscowienie składowych tej strony i wielkości oraz typ trzcionek.

Dane najczęściej umiejscawiane na stronach tytuowych (patrząc od góry) to:

Pełna nazwa uczelniach

Nazwa wydziału

Czasami tu jest logo

Imię i Nazwisku studenta

Pełny tytuł pracy

Napis: Praca inżynierska, magisterska itd.

Nazwa katedry

Praca napisana pod kierunkiem:..........................

Miasto i rok+ Tabelki
Powrót do góry


już w krutce...

+ Przypisy
Powrót do góry


już w krutce...

+ Obrazki
Powrót do góry


już w krutce...

+ Wykresy
Powrót do góry


już w krutce...

+ Wielkość trzcionki
Powrót do góry


już w krutce...

+ Rodzaj trzcionki
Powrót do góry


już w krutce...

+ Plagiat - gotowiec

Powrót do góry
Od razu zaznaczam! Nie namawiam do plagiatu, kupowania gotowców itd. A jeśli już tak się stało. Uwiarygodnij, że to ty pisałeś pracę, która jest w twoim posiadaniu. Zrób to w sposób jaki został opisany+ Obrona

Powrót do góry
Obrona to bardzo ważna etap. To tu mają być zebrane owoce Twojej pracy. Co do komisji to poprostu trzeba mieć szczęście. Są jednak czynniki, na które masz wpływ tylko Ty. Co to za czynniki?

Są to:

- twoje zachowanie

- gestykulacja

- mimika

- emisja głosuPierwsze kilka sekund kiedy wchodzisz to pomiesczenia egzaminacyjnego jużwiele mówi. przykład: wchodzi zgarbiony z błądzoncym wzrokiem człowieczek spocony naczole. Będąc w komisji myślimy - zero przebicia albo nic nie umie. przkład: wchodzi schludny wyprostowany z uśmiechem na twarzy student. Będąc w komisji myślimy - bedzie o czym pogadać.

Wygląd jest ważny. Ma być schludny i w miarę konserwatywny - zgodny z ogólno przyjętymi normami. O ile u mężczyzn nie ma problemu bo jest to garnitur, to u kobiet nie jest tak dobrze. Panie lubią pokazać rewie mody co jest największym błędem. Masz zabijać wiedzą - nie wyglądem! Po co z komisji ma ktoś sie zastanawiać - Ja ją z kądś znam. Drobie panie jest dla was zasada: słuchający was członek komisji powinien skupić na was wzrok w trójkącie zawierającym się pomiędzy uszami, czałą twarzą a dekoltem. Czyli nie odkryte nogi, mega kozaczki - tylko delikatne kolczyki w uszach i ewentualnie broszka przy delikatnie odkrytym dekolcie lub wisiorek.

Sam przebieg obrony wygląda nastepująco:

- wchodzimy i przedstawiamy się (nie każdy członek komisji musi nas znać)

- mówimy dokładny tytuł pracy (przedstawiamy budowę pracy, cel pracy i to czy udało nam się cel zrealizować)

- oznajmiamy że skończyliśmy przedstawiać pracę, siadamy przed komisją i losujemy pytaniaPanowie w tym momencie rozpinamy dolny guzik marynarki aby gdy usiądziemy nie pojechała do góry.Materiały


+ Biblioteka
Powrót do góry


Nic dodać - nic ująć. Wycieczka do biblioteki. Trzeba się zaopatrzyć w pieniążki i kserować. Pamiętaj tylko, aby opisywać każde ksero wszystkimy danymi potrzebnymi do przypisu literaturowego.

+ W domu
Powrót do góry
Jeśli okazało sie, że masz mało materiałów lub pozycji literaturowych - nie zawsze trzeba lecieć do biblioteki. Wystarczy skorzystać z iternetowych skarbnic wiedzy. Patrz poniżej:

Tu kliknij - Nexto.pl

Złote zasady


już w krutce...

Download


+ Referaty
Powrót do góry

Mały referacik - Metoda ABC

Mały referacik - Burza mózgów

Mały referacik - Dlaczego warto być wolontariuszem

Hipoteza Pareto i jej wykorzystanie w sterowaniu jakością

Normalizacja Techniczna - Istota i cele normalizacji i norm w gospodarce wolnorynkowej

Polski System Oceny Zgodności - istota, znaczenie, przykłady.

Rodzina zastępcza

Wykresy przyczynowo-skutkowe Ishikawy, ich rodzaje i zastosowanie+ Projekty
Powrót do góry

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie - Gra decyzyjna - MLP

Mięso, jaja, drób, ryby i ich przetwory - konserwy ryb morskich. SORTYMENT WYROBU: Szproty w oleju aromatyzowanym w opakowaniu owalnym 200g (PAKOWANIE)

Mięso, jaja, drób, ryby i ich przetwory - konserwy ryb morskich. SORTYMENT WYROBU: Szproty w oleju aromatyzowanym w opakowaniu owalnym 200g (BADANIE I OCENA JAKOŚCI)

Produkcja mleka pasteryzowanego homogenizowanego 1,5%

Projekt procesu technologicznego produkcji lodów waniliowych

Produkcja mleka spożywczego pasteryzowanego - butelkowanego

Prpjekt poprawy i kierunki udoskolanania jakości konserw drobiowych typu szynka z kurcząt W puszce metalowej o masie 500g
z zastosowaniem wykresu Pareto - Lorenza, Diagramu Ishikawy oraz metody QFD
+ Dyplomowe
Powrót do góry

Alkoholizm w rodzinie (praca licencjacka + kwestionarusz ankiety)

EKONOMICZNO-EKOLOGICZNE PROBLEMY WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP (NA PODSTAWIE MLECZARNI...... W .......) (praca magisterska)

Mleko -wartość odżywcza i zastosowanie w żywieniu (praca z przygotowania zawodowego technikum)

Możliwości wdrożenia systemu HACCP dla wybranych wyrobów w oparciu o normy unijne na podstawie mleczarni......... w............(praca inżynierska)+ Inne
Powrót do góry

Analiza finansowa przedsiębiorstwa - TONSIL


Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie - Gra decyzyjna - MLP

Pobierz

Powrót do spisu projektów

Powrót do góry

Mięso, jaja, drób, ryby i ich przetwory - konserwy ryb morskich.
SORTYMENT WYROBU: Szproty w oleju aromatyzowanym w opakowaniu owalnym 200g (PAKOWANIE)

Pobierz

Powrót do spisu projektów

Powrót do góry

Mięso, jaja, drób, ryby i ich przetwory - konserwy ryb morskich. SORTYMENT WYROBU: Szproty w oleju aromatyzowanym w opakowaniu owalnym 200g (BADANIE I OCENA JAKOŚCI)

Pobierz

Powrót do spisu projektów

Powrót do góry

Produkcja mleka pasteryzowanego homogenizowanego 1,5%

Pobierz

Powrót do spisu projektów

Powrót do góry

Projekt procesu technologicznego produkcji lodów waniliowych

Pobierz

Powrót do spisu projektów

Powrót do góry

Produkcja mleka spożywczego pasteryzowanego - butelkowanego

Pobierz

Powrót do spisu projektów

Powrót do góry

Prpjekt poprawy i kierunki udoskolanania jakości konserw drobiowych typu szynka z kurcząt W puszce metalowej o masie 500g
z zastosowaniem wykresu Pareto - Lorenza, Diagramu Ishikawy oraz metody QFD

Pobierz

Powrót do spisu projektów

Powrót do góry

Tytuł: Mały referacik - Metoda ABC

Pobierz

Powrót do spisu refertów

Powrót do góry

Tytuł: Mały referacik - Burza mózgów

Pobierz

Powrót do spisu refertów

Powrót do góry

Tytuł: Mały referacik - Dlaczego warto być wolontariuszem

Pobierz

Powrót do spisu refertów

Powrót do góry

Tytuł: Hipoteza Pareto i jej wykorzystanie w sterowaniu jakością

Pobierz

Powrót do spisu refertów

Powrót do góry

Tytuł: Normalizacja Techniczna - Istota i cele normalizacji i norm w gospodarce wolnorynkowej

Pobierz

Powrót do spisu refertów

Powrót do góry

Tytuł: Polski System Oceny Zgodności - istota, znaczenie, przykłady.

Pobierz

Powrót do spisu refertów

Powrót do góry

Tytuł: Rodzina zastępcza

Pobierz

Powrót do spisu refertów

Powrót do góry

Wykresy przyczynowo-skutkowe Ishikawy, ich rodzaje i zastosowanie

Pobierz

Powrót do spisu refertów

Powrót do góry

WAnaliza finansowa przedsiębiorstwa - TONSIL

Pobierz

Powrót do spisu innych

Powrót do góry

Tytuł: Alkoholizm w rodzinie (praca licencjacka + kwestionarusz ankiety)
Objętość: 92 str.
Pozycji literaturowych: 37.
Waga: 810k
KOD:PD120
Pisana na kierunku: Socjologia Specjalnoś: Praca socjalna

Spis treści:

I. Teoretyczne przedstawienie badanego problemu 5
1.1. Rodzina jako system społeczny 5
1.2. Pojęcie systemu rodzinnego 5
1.3. Charakterystyka zdrowego, funkcjonalnego systemu rodzinnego 11
1.4. Charakterystyka dysfunkcjonalnego systemu rodzinnego. 16
1.5. Pojęcie alkoholizmu i jego wpływ na rodzinę. 20
1.6. Pojęcie, przyczyny i objawy współuzależnienia. 25
1.7. Wpływ współuzależnienia na dorosłe życie. 28

II. Metodologiczna charakterystyka badań własnych 32
2.1. Cele badań. 32
2.2. Problemy badawcze. 33
2.3. Zmienne i wskaźniki. 34
2.5. Próba badawcza. 36
2.6. Metody, techniki i narzędzia badawcze. 36
2.7. Organizacja i przebieg badań. 38

Podsumowanie 74

OŚWIADCZENIE 90Powrót do spisu prac dyplomowych

Powrót do góry

Tytuł: EKONOMICZNO-EKOLOGICZNE PROBLEMY WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP (NA PODSTAWIE MLECZARNI...... W .......) (praca magisterska)
Objętość: 198 str.
Pozycji literaturowych: 66.
Waga: 4M
KOD:PD230
Pisana na: Katedra Ekonomii Gospodarowania Środowiskiem

Spis treści:

Wstęp 4

Rozdział 1. Charakterystyka systemu HACCP oraz cele Kompleksowego Zarządzania Jakością 8

1.1. Idea wprowadzania systemu bezpieczeństwa żywnościowego w produkcji żywności 8
1.1.1. Konieczność wdrażania systemów jakości w przemyśle spożywczym 9
1.1.2. Filozofia systemów jakości 10
1.1.3. Korzyści z wprowadzania HACCP 11
1.1.4. Trudności przy wprowadzaniu HACCP 13
1.2. Uregulowania organizacyjne i prawne 14
1.2.1. Uwarunkowania weryfikacji zewnętrznej systemu HACCP 17
1.2.2. System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 18
1.3. Zasady wprowadzania i funkcjonowania systemu HACCP 19
1.3.1. Dwanaście etapów HACCP 22
1.4. Kompleksowe Zarządzanie Jakością 31
1.4.1. Pojęcie, cele oraz charakterystyka Total Quality Management 34
1.4.2. TQM a normy ISO 9000 36
1.4.3. Polska Nagroda Jakości 37
1.5. Charakterystyka Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 40

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka i analiza strategiczna Mleczarni ........ w ........ 50

2.1. Struktura organizacyjna i profil działania przedsiębiorstwa 50
2.1.1. Powstanie OSM ........ 51
2.1.2. Struktura organizacyjna 53
2.2. Charakterystyka działalności produkcyjnej 56
2.2.1. Park maszynowy ........... w .......... 57
2.3. Profil produkcji i kierunki zaopatrzenia w surowce i materiały do produkcji 65
2.3.1. Asortyment ................... 65
2.3.2. Kierunki zaopatrzenia w surowce i materiały potrzebne do produkcji 66
2.4. Charakterystyka systemu kontroli jakości w zakresie dostaw mleka i w produkcji wybranych wyrobów w ...................... 73
2.4.1. Organizacja służb kontroli jakości surowców, półprzetworów i wyrobów gotowych 73
2.4.2. Charakterystyka zagrożeń zdrowotnych występujących w Zakładzie 77
2.4.3. Wymogi dla personelu ze względu na bezpieczeństwo i zagrożenia zdrowotne w zakładzie 82
2.4.4. Wyposażenie techniczne służb kontroli technicznej 83
2.5. Analiza realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 89
2.5.1. Proponowane działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 93
2.6. Analiza strategiczna Mleczarni Rolmlecz w Bolesławcu 102
2.6.1. Ogólna charakterystyka branży 102
2.6.2. Analiza konkurencyjności 114
2.6.3. Analiza sytuacji firmy (analiza SWOT) 116
2.6.4. Plan strategiczny _ zalecane posunięcia 127

Rozdział 3. Próba oceny funkcjonowania zastosowania systemu HACCP dla procesu technologicznego 129

3.1. Analiza kryteriów spełniania wymogów procedury HACCP 129
3.2. Analiza funkcjonowania HACCP 131
3.3. Korzyści ekonomiczne z wprowadzenia systemu HACCP w zakładzie 144
3.4. Korzyści ekonomiczne z jednoczesnego wdrożenia systemu HACCP i Systemu Zarządzania Środowiskiem 146

Zakończenie 148

Literatura 151

Spis tabel i rysunków 156

Załączniki 158Powrót do spisu prac dyplomowych

Powrót do góry

Tytuł: Mleko -wartość odżywcza i zastosowanie w żywieniu (praca z przygotowania zawodowego technikum)
Objętość: 52 str.
Pozycji literaturowych: 7.
Waga: 340k
KOD:PD307
Pisana na specjalności: Żywienie zbiorowe

Spis treści:

I. HISTORIA I ZNACZENIE PRODUKCJI KONCENTRATÓW MLECZNYCH Str.5

II. MLEKO JAKO SUROWIEC Str.7

III. RODZAJE I DEFINICJA MLEKA SPOŻYWCZEGO Str.10

1. DEFINICJA MLEKA SPOŻYWCZEGO Str.10
2. MLEKO SUROWE Str.11
3. MLEKO PASTERYZOWANE Str.15
4. MLEKO STERYLIZOWANE Str.20

IV. TECHNOLOGIA PRODUKCJI MLEKA SPOŻYWCZEGO PASTERYZOWA-NEGO Str.24

1. ODBIÓR I KLASYFIKACJA SUROWCA Str.24
2. SCHŁADZANIE I MAGAZYNOWANIE WSTĘPNE Str.26
3. OCZYSZCZANIE Str.27
4. HOMOGENIZACJA Str.28
5. NORMALIZACJA Str.30
6. PASTERYZACJA Str.31
7. CHŁODZENIE I PRZECHOWYWANIE PRZED ROZLEWEM Str.32
8. ROZLEW Str.33
9. ZNAKOWANIE Str.35
10. PRZECHOWYWANIE Str.36

V. TECHNOLOGIA PRODUKCJI MLEKA STERYLIZOWANEGO Str.37

1. STERYLIZACJA MLEKA W HERMETYCZNYCH OPAKOWANIACH Str.37
2. STERYLIZACJA MLEKAW PRZEPŁYWIE I ASEPTYCZNY ROZLEW Str.39
3. STERYLIZACJA MLEKA SYSTEMEM DWUSTOPNIOWYM Str.40

VI. PRODUKTY UZYSKIWANE Z MLEKA Str.41

1. MLEKO ZAGĘSZCZONE SŁODZONE Str.41
2. MLEKO ZAGĘSZCZONE NIESŁODZONE Str.41
3. INNE PRODUKTY ZAGĘSZCZONE Str.41
4. MLEKO W PROSZKU Str.41
5. MLEKO W PROSZKU ROZPUSZCZAJĄCE SIĘ (ISTANT) Str.42
6. MLEKO W PROSZKU ODTŁUSZCZONE INSTANT Str.42
7. MLEKO W PROSZKU ODTŁUSZCZONE GRANULOWANE Str.42
8. MLEKO W PROSZKU PEŁNE INSTANT Str.42
9. PRODUKTY MLECZNE DLA NIEMOWLĄT Str.42
10. SERWATKA W PROSZKU NIEHIGROSKOPIJNA Str.43
11. LODY W PROSZKU Str.43
12. PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE Str.43
13. KAZEINIAN I BIAŁCZAN Str.44
14. NAPOJE MLECZNE FERMENTOWE Str.44
15. JOGURT Str.45
16. JOGURT SMAKOWY Str.45
17. KEFIR Str.45
18. NAPOJE SERWATKOWE Str.46
19. MAŚLANKA LUKSUSOWA Str.46
20. MASŁO Str.46
21. MAŚLANKA Str.46
22. MASŁO PRODUKOWANE METODĄ NIZO Str.47
23. MASŁO DIETETYCZNE Str.47
24. SERY PODPUSZCZKOWE DOJRZEWAJĄCE Str.47
25. SERY TWARDE Str.47
26. SERY PÓŁTWARDE Str.47
27. SERY MIĘKKIE Str.48
28. SERY PODPUSZCZKOWE NIEDOJRZEWAJĄCE Str.48
29. SERY TWAROGOWE Str.48
30. SERWATKA Str.48
31. SERY TOPIONE Str.48

VII. HIGIENA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ PRODUKTÓW MLECZNYCH Str.49

1. HIGIENA POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH Str.49
2. HIGIENA OSOBISTA PRACOWNIKOW Str.49

VIII. LITERATURA Str.50


Powrót do spisu prac dyplomowych

Powrót do góry

Tytuł: Możliwości wdrożenia systemu HACCP dla wybranych wyrobów w oparciu o normy unijne na podstawie mleczarni......... w............(praca inżynierska)
Objętość: 114 str.
Pozycji literaturowych: 41.
Waga: 3MB
KOD:PD425
Pisana na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalnoś: zarządzanie jakością

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka systemu HACCP oraz norm dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w oparciu o UE

1.1. Idea wprowadzania systemu bezpieczeństwa żywnościowego w produkcji żywności
1.1.1. Konieczność wdrażania systemów jakości w przemyśle spożywczym
1.1.2. Filozofia systemów jakości
1.1.3. Korzyści z wprowadzania HACCP
1.1.4. Trudności przy wprowadzaniu HACCP
1.2. Uwarunkowania organizacyjne i prawne
1.2.1. Uwarunkowania weryfikacji zewnętrznej systemu HACCP
1.2.2. System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000
1.3. Zasady wprowadzania i funkcjonowania systemu HACCP
1.3.1. Dwanaście etapów HACCP
1.4. Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle mleczarskim ___.
1.4.1. Odpady przemysłowe _________________
1.4.2. Finansowanie przedsięwzięć ochrony środowiska ______

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka i analiza zarządzania finansami Mleczarni Rolmlecz _________________..

2.1. Struktura organizacyjna i profil działania Spółdzielni
2.1.1. Powstanie OSM Bolesławiec
2.1.2. Struktura organizacyjna
2.2. Charakterystyka działalności produkcyjnej
2.2.1. Park maszynowy OSM Bolesławiec
2.3. Profil produkcji i kierunki zaopatrzenia w surowce i materiały do produkcji
2.3.1. Asortyment OSM Bolesławiec
2.3.2. Kierunki zaopatrzenia w surowce i materiały potrzebne do produkcji
2.4 Ocena sprawności zarządzania finansami w przedsiębiorstwie _
2.4.1. Próby ochrony środowiska w badanym przedsiębiorstwie - emisje ______________________..
2.4.2. Syntetyczna ocena zarządzania finansami w badanym przedsiębiorstwie __________________...
2.4.2.1.Analiza porównawcza oparta na wzorcowych wkładach nierówności wskaźników ilościowych i jakościowych ____
2.4.2.2.Analiza przyczynowa przychodu ze sprzedaży i wyniku finansowego przy w oparciu o metodę kolejnych podstawień _.
2.4.3. Analiza rentowności w wielkościach względnych _____...
2.4.4. Analiza ogólna sytuacji majątkowej i finansowej w przedsiębiorstwie __________________..
2.4.5. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych ______.
2.4.5.1.Wskaźniki płynności _________________
2.4.5.2.Wskaxniki wspomagania finansowego __________
2.4.5.3.Wskaźniki obrotowości ________________..
2.4.6. Analiza przepływów finansowych ____________.
2.5. Podsumowanie _ diagnoza ogólna sprawności zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz kierunki działań restrukturyzacyjnych _________________..

Rozdział 3. Charakterystyka systemu kontroli jakości w zakresie dostaw mleka i w produkcji wybranych wyrobów w OSM w Bolesławcu

3.1. Organizacja służb kontroli jakości surowców, półprzetworów i wyrobów gotowych
3.1.1. Korzystanie z prób wzorcowych
3.1.2. Badania międzylaboratoryjne
3.1.3. Instrukcja obchodzenia się z próbą mleka wzorcowego Surowego
3.1.4. Instrukcja wykonania badań do porównań miedzylaboratoryjnych
3.2. Charakterystyka zagrożeń zdrowotnych występujących w Zakładzie
3.2.1. Wymogi dla personelu ze względu na bezpieczeństwo i zagrożenia zdrowotne w zakładzie
3.3. Wyposażenie techniczne służb kontroli jakości
3.3.1. Pomieszczenia laboratoryjne
3.3.2. Instalacje, aparatura i sprzęt

Rozdział 4. Próba oceny funkcjonowania zastosowania systemu HACCP dla procesu technologicznego

4.1. Analiza kryteriów spełniania wymogów procedury HACCP
4.2. Analiza funkcjonowania HACCP
4.2.1. Identyfikacja CCP
4.2.2. Granice tolerancji w zidentyfikowanych CCP
4.2.3. Procedury monitoringu CCP
4.3. Korzyści ekonomiczne z wprowadzenia systemu HACCP w Zakładzie

Zakończenie

Literatura

Spis tabel i rysunków

Załączniki


Powrót do spisu prac dyplomowych

Powrót do góry
Kontakt
Jeśli masz jakieś spostrzerzenia, propozycje lub potrzebujesz się skontaktować - kliknij poniżej.Oceń nas!
Zagłosuj! Oceń stronę w skali od 1 do 10!

Powrót do góry
LinkiZarabiaj
w internecieE-bookiKsiązkiAukcje
AllegroRozrywka


Już w krutce..

Ostatnia aktualizacja: Teraz jest:
Szablon by
Sliffka - Modyfikacja by Cieniu